06/03/2015 08:36

Người nhút nhát thường rất khó để có thể hòa nhập với môi trường công sở đầy năng động. Tuy vậy, người nhút nhát vẫn có thể tìm được những công việc phù hợp với bản thân mình.