17/05/2018 14:23

Ngoài hung khí cầm trên tay, công an còn phát hiện thêm một con dao khác tên cướp này mang trong người