12/07/2017 14:34

Dubai thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ khai trương công viên giải trí trong nhà IMG Worlds of Adventure với diện tích gần 140.000 m2 vào ngày 31/8.