25/09/2020 09:38

Sau khoảng 3 tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, người dân bắt đầu chủ quan, lơ là trong khi công tác phòng chống dịch Covid-19 sẽ gặp khó khăn hơn vì mùa đông sắp đến