13/03/2020 18:27

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định toàn bộ học sinh Hà Nội từ mầm non đến THCS sẽ nghỉ thêm hai tuần, đến hết 29-3, học sinh THPT nghỉ đến hết 22-3.