30/10/2020 11:48

Do ít nắm bắt thông tin, bà cụ tin lời kẻ mạo danh công an, chuyển hơn nửa tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng.