10/06/2023 10:03

Dưới đây, một chuyên gia sẽ giới thiệu các loại thực phẩm có thành phần dinh dưỡng có thể giúp ngăn ngừa cục máu đông.