21/09/2020 09:53

Người ta thường nghĩ lười biếng thì mình sẽ sống an nhàn, nhưng thực tế thì họ đã nhầm. Đằng sau sự thoải mái ngắn hạn đó thì họ sẽ phải làm gấp 5, gấp 10 lần và còn cực khổ hơn trước nữa.

01/01/2015 15:51

Câu chuyện nhỏ ở một vườn cải cuối mùa, nhưng nó nhắc nhở bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước khi dùng lời đao to búa lớn miệt thị ai đó, hãy tìm hiểu ngọn nguồn.

18/12/2014 15:33

Muốn có được thành công trong cuộc sống, đòi hỏi bạn phải là người có "Tài", có "Tâm" và có "Tín".