24/03/2017 08:25

Tâm sự gây sốc của một nhân viên người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về cuộc sống, văn hóa, phong cách làm việc của người Nhật.