24/08/2021 16:22

Dù tiếp xúc với F0 nhưng bà H. không chịu đi cách ly tập trung mà đòi cách ly tại nhà, khi lực lượng chức năng đến thì bà đóng cửa cố thủ.