26/04/2020 11:55

Công an đang điều tra theo hướng nạn nhân là tài xế và người ngồi sau đã tấn công, cướp tài sản.