26/12/2020 16:13

Trong vòng 1 tháng, Tuấn đã 6 lần mang mã tấu chặn đường thực hiện cướp tài sản. Đối tượng mà Tuấn nhắm đến là các cô gái, nữ sinh qua lại những đoạn đường vắng.