10/01/2022 16:03

Năm 2011, Nam từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng. Khi trở về địa phương, anh ta sống kiểu "lang bạt" và làm nghề xăm hình.