20/09/2018 09:34

Sau thời gian điều trị, đối tượng Châu Cường, người trực tiếp thực hiện vụ cướp ngân hàng tại Tiền Giang đã tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh).