20/03/2018 22:50

Các đối tượng bịt mặt cầm theo hung khí rồi lợi dụng trời tối, đêm khuya để cướp tài sản của những người đi trên đường.