09/06/2021 17:26

Sau khi dùng dao xông vào cửa hàng quần áo để cướp, Phạm Ngọc Tú đã đến nhà bạn gái tặng 2 chiếc áo, 1 chân váy và nhờ giữ hộ chiếc điện thoại vừa lấy được.