02/10/2018 19:51

Tại thời điểm gây án, đối tượng có biểu hiện không bình thường về thần kinh, có thể đối tượng mắc một bệnh lý tâm thần hoặc đã sử dụng ma túy.