27/10/2019 09:25

Chặn đường 2 phụ nữ đi đường, Diện khống chế nạn nhân để cướp tiền và điện thoại di động.