07/02/2019 10:41

Hai tên cướp cầm súng và mã tấu đi vào trạm thu phí rồi uy hiếp nhân viên ở đây và cướp tiền mang đi.