02/02/2023 09:19

Khi đưa bé lên bờ thì bé đã ngừng thở, ngừng tim, mạch không, huyết áp không.