03/03/2019 08:47

Do mâu thuẫn với gia đình, cảm thấy bế tắc và chán nản, Y. quyết định nhảy sông tự vẫn, may mắn được các cán bộ, chiến sỹ công an cứu sống.