07/02/2014 05:04

Mối quan hệ “hương lửa tình nồng” của hai nhân vật nổi tiếng thế giới này đã được tiết lộ bởi Tom Sizemore, người từng là bạn trai của “nàng Kiều” nước Anh.