22/05/2020 14:55

Người đàn ông trở về từ Campuchia nhưng chưa được kiểm tra y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.