19/11/2014 08:33

Với 37 khách sạn trên cả nước, sắp tới Tập đoàn khách sạn Mường Thanh tiếp tục khai trương thêm 2 khách sạn tại Hà Tĩnh và Quảng Trị.