14/08/2014 09:16

Kế hoạch nhập 100 tàu cá cũ và xin vay ưu đãi 1.350 tỷ đồng, lãi suất 1%/năm, xin được ưu đãi thuế VAT, thuế của công ty Đức Khải khả thi đến đâu?