28/07/2021 08:50

Daihatsu Ayla là chiếc ô tô giá rẻ nhất tại Indonesia tại thời điểm này. Trông nó như thế nào?