14/12/2013 17:03

Bàu Sấu từng được mệnh danh là vùng đầm lầy nguyên thủy có số lượng cá sấu nhiều như muỗi.