14/09/2021 21:54

Thi không xuất trình được giấy tờ ra ngoài, bị buộc quay xe về nhà thì lập tức rút dao đâm loạn xạ vào các nhân viên trực chốt.