02/05/2017 08:32

Có nhiều các đám tang kỳ quặc, nơi người chết không nằm trong quan tài mà ‘bật dậy’ và ngồi giữa nhà như người sống, gây hoảng sợ cho những người có mặt tại đám tang.