26/05/2020 13:33

Phụ huynh khẳng định clip trên mạng là thật nhưng không phải dàn dựng như mọi người suy nghĩ. Đồng thời người mẹ này cũng đã nhận sai về mình.

28/07/2017 13:32

Dàn dựng clip “lấy nước rửa chân pha trà đá” cho khách, những tưởng chủ tiệm tóc lắm chiêu sẽ rút ra bài học của việc sống ảo nhưng thể hiện sau đó lại không phải như vậy

15/07/2017 09:26

Người quay clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách gây xôn xao dư luận đã tới gặp xin lỗi và thừa nhận những gì đã làm, hứa tìm việc giúp bà có tiền lo cho con ăn học.