10/11/2020 11:32

Theo nhân tướng học, đàn ông sở hữu những đặc điểm này là phúc tướng, có tài làm ăn kinh doanh và hưởng cuộc sống phú quý.