04/05/2023 18:40

Đàn ông có kiểu tính cách dưới đây rất khó có thể nên được nghiệp lớn. Không chịu khắc phục, cả đời này cũng đừng mong thành công.

12/06/2021 17:55

Một gã đàn ông thiếu bản lĩnh hình thành trong mình tư tưởng chỉ cần xây dưng sự nghiệp, công việc chỉnh chư chứ không cần chăm lo cho gia đình.

08/10/2015 13:31

Những người đàn ông dường như đã trưởng thành đều đang gặp phải một vấn đề liên quan đến thói quen hẹn hò học được khi 20 tuổi hay thậm chí là từ thời thiếu niên.

28/10/2013 10:13

Ai chưa hề đánh vợ, xin đưa tay lên? Các ông là những thằng hèn. Xem kìa, các ông đang đưa tay đầu hàng phụ nữ đấy à? Bỏ tay xuống cầm ly uống cho bớt nhục đi!