19/12/2016 21:49

Không lạ gì khi một người đàn ông tự tin và thành đạt thu hút phụ nữ hơn những người chỉ có khuôn mặt hấp dẫn. Và giờ đây, khoa học đã có lời giải thích cho điều này.