06/02/2024 11:30

Trong xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa phụ nữ trẻ và đàn ông ở độ tuổi năm mươi và sáu mươi đôi khi mang theo những e ngại và băn khoăn. Những lý do dưới đây không chỉ thực tế mà còn phản ánh những bất lực trong việc xóa bỏ khoảng cách thế hệ.