16/05/2017 11:39

Từ 1/7, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng khi đưa thông tin của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên.