07/06/2021 08:18

Một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp không phải chỉ dựa vào nhan sắc hay quần áo, mà còn nằm ở lối sóng của và sự hiểu biết của họ.

16/03/2020 21:05

3 "vũ khí" tối thượng, làm nên đẳng cấp thật sự của người phụ nữ. Muốn người khác cảm phục, buộc phải có: tiền, phong thái và sự tự tin.