04/01/2015 16:34

Cầm đầu băng trộm chó có vũ khí gây chết 3 mạng người; người dân cùng xúm lại đánh chết tên trộm chó... là những vụ trộm chó gây chấn động trong dư luận.