06/02/2024 11:30

Một số loại cây xanh khi được đặt trong nhà không chỉ có tác dụng làm đẹp không gian sống mà còn có thể loại bỏ khí formaldehyde, bên cạnh đó còn rất có ý nghĩa tốt cho phong thủy.