11/12/2021 08:56

Thiếu tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng nên đôi vợ chồng hờ chở theo con trai 4 tuổi đi tới nhiều địa điểm làm bình phong để trộm tài sản.