06/04/2022 20:37

"Tôi bỏ số tiền xứng đáng với giá trị của lô đất để mua lấy sự minh bạch", chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng từng tuyên bố về màn đấu giá đất Thủ Thiêm gây xôn xao.

12/01/2022 11:27

C03 - Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, các sở ngành đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại đây.

12/01/2022 07:58

Đây là lời phát biểu của chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng từng nói liên quan đến cơn "địa chấn" đấu giá đất Thủ Thiêm trước khi "quay xe" xin bỏ cọc lô đất.

11/01/2022 22:25

Một thông tin râm ran trên mạng xã hội cho rằng Tân Hoàng Minh bỏ cọc vụ đấu giá đất Thủ Thiêm gây "sốc" thời gian qua.