24/09/2022 08:51

Mắc Adenovirus và bệnh cảm cúm, hô hấp có những triệu chứng khởi phát giống nhau nên không tránh khỏi sự nhầm lẫn trong quá trình xác định bệnh. Vì vậy cha mẹ cần nắm rõ dấu hiệu của mỗi loại bệnh để không bị nhầm lẫn và phát hiện kịp thời bệnh của trẻ.