05/09/2018 22:39

Khi chức năng tuyến giáp bị rối loạn ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Các bệnh lý tuyến giáp thường gặp là basedow, ung thư tuyến giáp, bướu cổ, suy giáp...