20/03/2014 09:12

Người thì sinh con khi đang đấu quyền anh, người lại lâm bồn ngay trong toliet… Tất cả đều hạ sinh những em bé kháu khỉnh khi không biết mình đang mang thai.