10/12/2023 20:33

UBND xã Đồng Tâm đã có báo cáo cấp trên về sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội liên quan '20 tấn vàng mã trả lễ đốt 3 ngày chưa hết' tại đền Quan Tuần Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, Hải Dương.