10/08/2022 21:22

Sau bữa ăn nếu làm điều này thường xuyên có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, bao gồm cả ổn định đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường loại 2.