02/12/2022 09:26

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định công nhận bánh mỳ dài baguette của Pháp là di sản văn hóa phi vật thể.

09/05/2022 11:42

Với giá trị "độc bản", lễ hội vật cầu nước làng Vân (Việt Yên, Bắc Giang) đã được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

20/02/2012 13:45

Di sản văn hóa phi vật thể quý giá hát Xoan Phú Thọ, cũng được đánh giá là một bộ môn nghệ thuật dân gian giàu tính nghệ thuật với nhiều yếu tố…

08/02/2012 13:50

Từ khi Nhã nhạc Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, TT Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã từng bước đầu tư, bảo tồn và phát huy, góp phần đưa Nhã nhạc Huế đến với công chúng, nhất là với du khách tham quan.