07/05/2021 08:37

Người Brazil đang chết dần, nhưng dường như không có được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tình cảnh này, trên thực tế, đến từ một chuỗi những sai lầm.