03/10/2021 10:57

Nhiều người cho rằng, đây có lẽ là một điềm báo chẳng lành, gián tiếp dẫn tới cái chết cho cô.