15/07/2022 21:45

Tối ngày 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của một số trường THPT công lập, THPT chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng, tú tài năm học 2022-2023.