07/06/2023 17:32

Trang SCMP dẫn tin Đà Nẵng là một trong những điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu của châu Á.